logo beta system

خدمات اصلی واحد بومی سازی در شرکت بتا سیستم

شرکت بتا سیستم با توجه به آشنایی کامل با روش های پیاده سازی، استقرار و بومی سازی نرم افزارها، یک راهکار 5 مرحله ای را برای ساخت سیستم های بومی مورد نیاز مشتریان بکار می‌گیرد. این راهکار نه تنها ما را از وجود یکپارچگی در سیستم ها مطمئن می‌سازد بلکه در ایجاد تعادل مابین نیازهای مشتری جهت بومی سازی نرم افزار نقش پر رنگی دارد.

در مرحله تجزیه تحلیل و تفسیر سیستم، ما سیستم SAP را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و نیازهای مشتریان را با دقت مطالعه خواهیم کرد. جلسات تجزیه و تحلیل و بررسی نیازها با حضور مشتری برگزار شده و مغایرت ها و نواقص موجود عملیاتی و تکنولوژی در این مرحله مشخص می گردد. در انتهای این مرحله مستندات مربوط به نتیجه تحلیل سیستم ارائه می شود.

در مرحله تعیین تغییرات و اصلاحات مورد نیاز، با همکاری و تائید مشتری بهینه سازی روش ها به مرحله اجراء در آمده و بر اساس مستندات مرحله قبل مشخصات عملیاتی و تغییرات لازم سیستم و نیازهای بومی سازی مشخص می گردد.

در مرحله توسعه و تست سیستم، بر اساس مشخصات عملیاتی، تغییرات مورد نیاز در سیستم جهت حصول نیازهای مشتری انجام می گیرد و تست های مختلف با هدف اطمینان از درستی عملکرد تغییرات و تامین نیاز مشتری تا تائید نهایی ادامه میابد.

در مرحله یکپارچگی سیستم، سیستم بومی تولید شده با سیستم های جانبی و میزبان بصورت یکپارچه در آمده و تمام اطلاعات مورد آزمایش قرار می گیرد. اطمینان از صحت عملکرد سیستم بومی بشکل کاملا واحد در این مرحله صورت می پذیرد.

در مرحله پشتیبانی سیستم، ارائه خدمات پشتیبانی سیستم تولید شده بصورت 24 ساعته و در 7 روز هفته به منظور پشتیبانی فنی پس از اجرای عملیاتی سیستم توسط شرکت بتا سیستم انجام می گیرد.

فهرست