logo beta system

خدمات اصلی واحد مدیریت تغییر در شرکت بتا سیستم

با توجه به لزوم پیاده‌سازی سیستم جامع و کامل مدیریت منابع سازمانی ERP برای شرکت های ایرانی، سوالی که برای بعضی از این مجموعه ها و سازمان ها وجود دارد این است که با وجود محدودیت ها و وضعیت حال حاضر آن ها، آیا امکان پیاده سازی و استقرار موفق نرم افزار SAP ERP در ایران برای آن ها وجود دارد و بطور کلی چه پیش نیازهایی برای اجرای موفق این پروژه لازم می باشد. شرکت بتا سیستم با بیش از ده سال سابقه در زمینه مشاوره، پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت منابع سازمانی بهترین گزینه برای پاسخگویی به این سوال ها می باشد و در این راستا با تحلیل و امکان سنجی شرکت های ایرانی امکان پیاده سازی سیستم SAP ERP را مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود مشکل به این شرکت ها به منظور تهیه و آماده سازی پیش نیازهای مورد نیاز یاری می رساند. همچنین شرکت بتا سیستم به مجموعه هایی که نیازمند تغییر در سیستم مدیریت منابع سازمانی SAP خود هستند مشاوره های لازم را ارائه می دهد و در صورتی که مجموعه ای نیاز به مهاجرت از نرم افزار مدیریت منابع سازمانی خود به نرم افزار دیگری را داشته باشد می‌تواند از تجربیات و پیشنهادهای ارزنده بتا سیستم در این زمینه بهره مند گردد.

بتا سیستم امکان سنجی را از چند منظر مورد بررسی قرار می دهد که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است.

آیا با توجه به استراتژی و اهداف مشخص شده، سازمان به SAP ERP و یا سیستم های دیگر مدیریت منابع سازمانی نیاز دارد یا خیر ؟

آیا سازمان آمادگی ذهنی و بلوغ لازم برای پیاده سازی SAP ERP و یا سیستم های دیگر مدیریت منابع سازمانی را دارد یا خیر ؟

آیا سیستم SAP برای سازمان مورد نظر، راهکارهای استاندارد دارد یا خیر ؟

مشاورین شرکت بتا سیستم جهت پاسخگویی به این سوالات، با بررسی میدانی و جامع سازمان مورد مطالعه، موارد زیر را بررسی خواهند نمود:

استراتژی و اهداف سازمان مورد نظر

چارت سازمانی و وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز برای تخصیص به پروژه ERP در سازمان مربوطه

میزان احساس نیاز مدیران سازمان به ERP و درک نیاز به تغییر در راستای بهبود سازمان و حل مشکلات

میزان حمایت ذینفعان به خصوص مدیران ارشد سازمان از لزوم اجرای ERP و آمادگی جهت تغییر

آیین نامه ها، دستور‌العمل ها و روش های اجرایی سازمان

وضعیت کلی فرآیندهای سازمان و تطبیق آن با فرآیندهای ERP

وضعیت داده های موجود و انطباق آن با کیفیت مورد نیاز در سیستم ERP

وضعیت سیستم های کاربردی موجود در سازمان

وضعیت بستر فناوری سازمان

میزان رسوخ IT در سازمان

میزان بودجه و مقدار سرمایه گذاری سازمان برای پیاده سازی ERP

فهرست