logo beta system

با توجه به وسعت و تنوع دامنه اجرای یک پروژه SAP-ERP و میزان دانش تیم مدیریت پروژه و همچنین با در نظر گرفتن اسکوپ پروژه و متحول کردن فرآیندهای سازمان، این موضوع بسیار حائز اهمیت می باشد که با پروژه های SAP نباید بعنوان یک پروژه صرفا IT محور رفتار کرد بلکه باید بعنوان یک پایش اساسی تغییر کسب و کار در نظر گرفته شود. بنابراین برای تحقق این امر، بهره مندی از دانش مشاوران و ناظران متخصص این حوزه ضروری می باشد. همان گونه که انتخاب تیم اجرایی اهمیت بسیار بالایی دارد، انتخاب تیم مشاوره و نظارت نیز با اهمیت است. مشاورانی که ضمن داشتن مهارت و دانش کافی بتوانند از تمامی اتفاقاتی که در حین اجرای پروژه رخ می دهد آگاهی کامل داشته باشند و با تکیه بر روش های اثبات شده کنترلی، از روند پیشرفت اجرای پروژه در هر مرحله و هر حوزه اطمینان حاصل نمایند، زیرا انتخاب نادرست ناظر پروژه می‌تواند مشکلات فراوانی را در برخورد با مجری به وجود بیاورد.

در انتخاب تیم مشاوره و نظارت باید به این نکته مهم توجه داشت که انتخاب مشاورین و ناظرین با تجربه و آگاه می تواند در جهت پیشبرد اهداف پروژه بسیار موثر باشد.

شرکت سیستم های مدیریتی برنا (بتا سیستم) با بیش از ده پروژه موفق پیاده‌سازی SAP-ERP در صنایع مختلف ایرانی، آمادگی کاملی را در جهت مشاوره و نظارت بر پروژه های پیاده سازی در تمامی حوزه های SAP ERP دارا می‌باشد.

بررسی پیشنهاد ارائه شده از طرف مجری

بررسی اسکوپ پروژه
بررسی چگونگی روش انجام کار بر اساس ‌متدلوژی ASAP
بررسی زمان بندی پروژه
بررسی تجربیات و تخصص مشاوران مجری

آماده سازی سازمان

تعیین چارت سازمانی مورد نیاز پروژه
بررسی نیازمندی های سخت افزاری و نرم افزاری
ارائه آموزش های اولیه مورد نیاز

تهیه لایسنس

مشاوره در صورت نیاز

بررسی خروجی های فاز آماده سازی

تعیین اسکوپ پروژه
تعیین جداول زمان بندی فعالیت های پروژه
تعیین شرح وظایف و مسئولیت های کاربران
بررسی جزییات برنامه فاز شناسایی فرآیندهای سازمانی (Blue Print)
بررسی طرح آموزش
بررسی استانداردهای پروژه
بررسی روش کنترل نیازمندیها و مشکلات (Issue Management)

بررسی خروجی های فاز فرآیندهای سازمانی (Blue Print)

بررسی و کنترل صورتجلسات و نحوه کنترل آنها
بررسی نحوه اجرای جلسات شناسایی فرآیندهای سازمانی (Blue Print)
بررسی گزارش فرآیندهای سازمانی (Blue Print)
حضور در جلسات تیم مدیریتی

برگزاری جلسات برای برطرف کردن مشکلات

بررسی پیامدهای موجود در پروژه
ارائه راه کار مشکلات پروژه

برگزاری آموزش کلی و عمومی فرآیندها

با توجه به درخواست کارفرما

بررسی فعالیت ها و خروجی های مورد نیاز

بررسی سفارشی سازی های انجام شده (Developments)
بررسی سناریو تست های منفصل هر ماژول
بررسی سناریو تست یکپارچگی ماژول ها
بررسی سناریو تست دسترسی ها (Authorization)
بررسی تغییرات فرآیندی و ساختاری بعد از تست ها
بررسی مستندات آموزشی کاربران کلیدی (Key users)
بررسی صحت نصب سیستم محیط  Quality، Development و Sandbox آموزشی
بررسی داده های اصلی
انجام تست های سیستم
بررسی خطاهای رخ داده
بررسی طرح شروع سیستم (Cut over plan)
بررسی روش مدیریت انتقال اطلاعات سیستمی

برگزاری جلسات برای برطرف کردن مشکلات

بررسی پیامدهای موجود در پروژه

برگزاری آموزش

با توجه به درخواست کارفرما

بررسی فعالیت ها و خروجی های فاز آماده سازی نهایی

کنترل زمان بندی انجام فعالیت های پروژه
بررسی اثر بخشی آموزش های ارائه شده
بررسی صحت روش انتقال اطلاعات سیستمی
بررسی صحت انجام تنظیمات اولیه سیستم اصلی (Production)
بررسی طرح پشتیبان گیری و بازیابی خرابی

برگزاری جلسات برای برطرف کردن مشکلات

بررسی پیامدهای موجود در پروژه

برگزاری آموزش

بررسی طرح آموزش کاربران نهایی

بررسی خطاهای رخ داده شده

مشاوره برای تشکیل تیم پشتیبانی

برگزاری جلسات برای برطرف کردن مشکلات

بررسی پیامدهای موجود در پروژه
فهرست