logo beta system

خدمات اصلی واحد پیاده سازی در شرکت بتا سیستم

پیاده سازی و استقرار یک محصول ERP، سخت ترین و پرهزینه ترین قسمت کار می‌باشد. استقرار یک پروژه ERP از پیچیدگی و ریسک‌های زیادی برخوردار است و همواره با انبوهی از مشکلات مانند آماده نبودن اطلاعات، مقاومت کاربران در برابر تغییر، امکان پذیر نبودن عملیات تبدیل داده ها و در برخی موارد، نیاز  ورود مجدد اطلاعات و مشکلات دیگری نظیر آنها باعث بالا رفتن هزینه ها در پیاده سازی یک محصول ERP می شود. به منظور غلبه بر این مشکلات به یک متدولوژی جامع برای استقرار سیستم نیاز است. متدولوژی استقرار، ما را قدم به قدم با کمک چارچوبی که تدوین نموده است به سمت پیاده سازی و استقرار یک سیستم ERP هدایت می‌نماید. متدولوژی ها چارچوبی ارائه می دهند که به کمک آن می توان نرم افزار مناسب را انتخاب و پیاده سازی نمود. این متدولوژی ها بصورت دو جانبه بین نرم افزار انتخابی و سازمان، قابلیتی ایجاد می‌کنند که حاصل آن پیاده سازی موفق با افزایش بهره وری برای سازمان خواهد بود.

پياده سازی و استقرار سيستم جامع برنامه ‌ريزی SAP بر اساس متدلوژی (Accelerated SAP (ASAP 7.2 انجام می‌پذیرد که در آن، مجموعه جامعی از اقدامات برای هر فاز لیست گردیده که برای اجرای صحیح قرارداد با در نظر گرفتن شرایط قرارداد و کارفرما به 5 فاز اصلی تقسیم بندی شده است.

شرکت بتا سیستم با بیش از 10 سال تجربه و بهره گیری از این متدولوژی در استقرار و پیاده سازی  سیستم SAP ERP در ایران، متدولوژی ASAP را با در نظر گرفتن شرایط خاص حاکم بر مجموعه ها و سازمان های ایرانی بومی سازی نموده و به 6 فاز اصلی تقسیم و بخش بندی کرده است.

در فاز آماده سازی اولیه (Preparation) عملیات ابتدایی آماده سازی پروژه برای شروع پياده سازی SAP ERP از قبیل تهیه منشور پروژه، ایجاد ساختار و سازمان پروژه، ایجاد تیم های کاری پروژه و تخصیص وظایف، تهیه طرح و برنامه عملیاتی پروژه، تعریف نیازمندی های فنی، برگزاری جلسات آغازین جهت شروع پروژه و … انجام می گردد که با توجه به اندازه سازمان و اسكوپ پروژه مابين 15 روز تا دو ماه طول خواهد كشيد.

بازنگری، شناسایی و طراحی فرآیندهای حوزه های مختلف کاری از طریق یک روش استاندارد به همراه بررسی و مدلسازی اهداف کسب و کار و ساختار موجود آن در فاز شناخت، آنالیز و ارائه راهکار (To Be – Blue Print) انجام می گیرد. در این فاز پس از مرحله مدل کردن وضعیت فعلی فرآیندهای سازمان به مرحله مدل کردن وضعیت آینده سازمان پس از تغییرات می رسیم. هدف از اجرای این فاز شناخت فرآيندها، نيازمندی ها، مشكلات و تنگناهای اطلاعاتی و فرايندی، گزارشات و فرم های درخواستی، و نهایتا رسیدن به یک فهم مشترک از فرآیندها و نیازهای سازمان بین مشاوران و تیم کارفرما است. سپس مشاوران برای هر یک از این نیازها، راه حل های مناسب و موجود در سیستم SAP را ارائه می دهند.

در فاز طراحی و تست سيستم (Realization) کارهایی از قبیل پیکربندی اولیه سیستم، آموزش تیم پروژه، اعمال تغییرات در نرم افزار SAP تا تبدیل شدن به یک راه حل مناسب ERP، سفارشی سازی با بهره گیری از ابزارهای از قبل تعریف شده، ایجاد و تست واسط های مورد نیاز، ایجاد ابزارهای گزارش گیری و تست آنها و تست یکپارچگی سیستم انجام می گیرد. همچنین در این فاز برای فاز گذار برنامه ای مشخص تنظیم می گردد.

اين فاز به دليل اهميت بالا و طولانی بودن معمولا به 2 بخش، سفارشی ‌سازی سيستم (Base Line Configuration) و تست (Test) تقسيم می شود:

سفارشی ‌سازی سيستم (Base line Configuration)
مشاوران SAP با توجه به گزارش Blue Print در اين فاز، سيستم را بر اساس نيازمندی های ارائه شده کارفرما سفارشی سازی می نمایند و در مواردی كه SAP پاسخگو نباشد سیستم را تغییر می دهند و يا در صورت نیاز تقویت می نمایند و در نهایت برنامه انتقال اطلاعات را آماده می نمایند. در اين فاز سطح دسترسی در هر ماژول نيز تهيه می شود. در اين فاز، آموزش مورد نياز با توجه به فرايندهای پياده‌سازی شده به مدیر سیستم و کاربران اصلی ارائه خواهد شد.
تست (Unit & Integration Test)
چهار نوع تست در اين فاز که سيستم آماده برای تست است انجام می شود
تست های تکنیکال:
تست های تکنیکال مانند Volume Test ،Stress Test ، Security Test
تست عملکرد:
تست عملکرد هر ماژول و يا تست بخش هايی از ماژول كه هيچگونه ارتباطی با ماژول های ديگر ندارد.
تست يكپارچگی:
تست يكپارچگی مهم ترین تستی می باشد که در آن سناریوهای واقعی سازمان شبیه سازی شده و همه ماژول ها با یکدیگر تست می‌شوند که هدف از این تست تایید صحت یکپارچگی های تعریف شده در سیستم می‌باشد.
تست دسترسی:
در این تست دسترسی های مورد نياز اعلام شده مورد بررسی قرار می گیرند كه معمولا انجام اين تست همراه با تست عملکرد و تست يكپارچگی انجام می شود. برای انجام تست عملکرد بخش هایی از ماژول و تست يكپارچگی، بايد كليه سناريوهای موجود در سازمان تهيه شده و در سيستم تست گردد تا مدیر سیستم و کاربران اصلی مطمئن شوند سيستم برای كليه حالت های سازمان پاسخگو می باشد. در صورت مشاهده خطا و يا مغايرت با درخواست‌های ارائه شده در گزارش Blue Print، مشاوران SAP موارد فوق را حل می نمایند. بعد از حل تمام خطاها و تاييد مدیر سیستم، نرم افزار آماده اجرايی شدن خواهد بود.

پس از تایید مدیر سیستم بعد از فاز تست، طرح در این فاز بازبینی گردیده و عملیات آماده سازی نهایی به همراه آموزش مدیر سیستم و کاربران، انجام تست های نهایی سیستم، اعمال تعدیلات و تغییرات نهایی، انتقال داده ها و اطلاعات سیستم های قدیمی به سیستم های جدید انجام شده و تمامی داده های اصلی به سیستم انتقال داده می شوند.

در فاز آماده سازی نهايی (Final Preparation) تمامی سفارشی سازی ها به سرور عملياتی که در فاز قبل آماده و نصب شده است منتقل گردیده و سپس تنظيمات هر ماژول بر روی آن انجام شده و كليه داده های اصلی به صورت اتوماتيك به سيستم منتقل می شود. آخرين فعاليت قبل از استقرار، انتقال مانده ها مانند موجودی انبارها، مانده حساب ها، مانده مرخصی و … می باشد.

در فاز استقرار و پشتيبانی (Go Live & After Go Live Support) سیستم عملیاتی شده توسط مشاورین SAP پشتیبانی می گردد تا همه تغییرات و مشکلات احتمالی کاربران را رفع نمایند، همچنین در این فاز تیم پشتیبانی داخلی سازمان تجهیز خواهد شد و در صورت نیاز، بازآموزی برای کاربران اصلی برگزار خواهد گردید و نهایتا تهیه و بازبینی برنامه راه اندازی سیستم، تصحیح خطاها، تهیه طرح و برنامه پشتیبانی و زمانبندی آن آماده می گردد.

در فاز تحویل نهایی (Run)، سیستم به صورت واقعی اجرا و عملیاتی گردیده و تمامی فعالیت هایی که برای عملکرد صحیح سیستم SAP و دستیابی به بهره وری و کارایی سیستم مورد نیاز است به طور دقیق بررسی و در نهایت سیستم تحویل کارفرما خواهد شد.

فهرست