logo beta system

ERP

مزایای استفاده از نرم افزارهای SAP

برنامه ریزی منابع سازمانی یا به عبارتی SAP ERP نرم افزاری است که داده ها را از چندین بخش در یک پلت فرم متمرکز می کند، بنابراین کل منابع سازمان…

SAP چیست ?

سیستم یکپارچه برنامه ریزی منابع سازمانی SAP، راهکار مرتبط ساختن توابع درون سازمانی به بخش های دیگر سازمان است تا روند کسب و کارها را هموار سازد و تمام منابع…

دوره شناخت SAP ERP

فرم ثبت نام در هر یک از روزهای برگزاری دوره شناخت SAP ERP تنها 10 نفر اول می توانند بصورت رایگان ثبت نام نمایند. در صورتی که تمایل به شرکت…
فهرست